• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 261

  برنامه ای در گوشه شوشتری در دستگاه همایون با اجرای ویولن امیرهمایون خرم، سنتور مجید نجاهی و تنبك جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,مجید نجاهی,همایون خرم
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: شوشتری
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده