• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • روایت فتح

  سرود چهارگاه ساخته محمد آزرم، 1384

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • آهنگساز: محمد آزرم
  • شاعر: محمود شاهرخی
  • خواننده: محمد گلریز
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: جبهه
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  تا كه دیو فتنه گر تاخت بر دیار ما سرخی شفق گرفت خاك خون نگار ما تا دگر در این چمن گل نروید و سمن همچو لشكر خزان تاخت بر بهار ما آن سفیه خیره سر گویا خبر نداشت شیر شرزه در نبرد می شود شكار ما ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده