• 1 قطعه
 • 16 دقیقه
 • آواز سه گاه (رو سر بنه به بالین)

  آواز حسین قوامی با همراهی تار فرهنگ شریف

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: مولوی
  • خواننده: حسین قوامی
  • نوازنده: جهانگیر ملك,فرهنگ شریف
  • شیوه اجرا: دونوازی,ساز و آواز
  • فرم: پیش درآمد
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  رو سر بنه به بالین تنها مرا رها كن ترك من خراب شب گرد مبتلا كن ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا كن ماییم و آب دیده در كنج غم خزیده بر آب دیده ما صد جای آسیا كن ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده