• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • محمد (ص)

  تصنیف در مدح حضرت محمد (ص)

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمدجلیل عندلیبی
  • شاعر: محمدسعید میرزایی
  • خواننده: محمد عبدالحسینی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • كلیدواژه: پیامبر اعظم (ص),پیامبر اكرم (ص),حضرت محمد (ص),رسول الله,محمد مصطفی
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  امروز ما محمد، دیروز ما محمد هر ماه ما محمد، هر سال ما محمد هر لحظه می دهد جان، شرق جمال رویت هر لحظه می برد دل نام تو را محمد ای هر دل شكسته بر تو دخیل بسته بر غنچه های خسته، رحمی نما ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده