• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 271

  برنامه ای در دستگاه چهارگاه با اجرای تار فریدون حافظی، سه ‌تار حسنعلی دفتری، ویولن سیاوش زندگانی، نی محمد موسوی و تنبك جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,حسنعلی دفتری,سیاوش زندگانی,فریدون حافظی,محمد موسوی
  • شیوه اجرا: همنوازی
  • فرم: بداهه پردازی
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده