• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 438

  برنامه ای در دستگاه سه گاه با اجرای تار فرهنگ شریف، كمانچه كامران داروغه، عود منصور نریمان و تنبك جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,فرهنگ شریف,كامران داروغه,منصور نریمان
  • شیوه اجرا: همنوازی
  • فرم: بداهه پردازی
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده