• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • رنگ كماله

  قطعه محلی آذری با تنظیم وحید اسداللهی، 1395

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: دفتر موسیقی و سرود
  • آهنگساز: محلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: رنگ
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: وحید اسداللهی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده