• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 272

  برنامه ای در دستگاه سه گاه و گوشه مخالف سه گاه با اجرای تار فرهنگ شریف، عود منصور نریمان، نی محمد موسوی و تنبك جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,فرهنگ شریف,محمد موسوی,منصور نریمان
  • شیوه اجرا: همنوازی
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كلیدواژه: مخالف سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده