• 4 قطعه
 • 23 دقیقه
 • چشم شب

  آلبومی با صدا و آهنگسازی امین الله رشیدی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آوای نكیسا
  • آهنگساز: امین الله رشیدی
  • شاعر: تورج نگهبان,حسین شاهزیدی,عبدالله الفت,میهن پایا
  • خواننده: امین الله رشیدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان,سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده