• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • تبار نور

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: هادی آرزم
  • شاعر: محمود شاهرخی
  • خواننده: حمیدرضا محمود منفرد
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  سرافرازان به پا خیزید به اهریمن درآویزید دژ شب را به سیل خون گشایید ای گردان گردون فر گمنامان نام آور جوشن از تن برآرید تن به طوفان سپارید رخشان بران چو تیغ عریان چابك چونان شهاب ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده