• 12 قطعه
 • 54 دقیقه
 • از خشت و خاك

  این آلبوم تركیبی از موسیقی دستگاهی و محلی است.

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آوای باربد
  • آهنگساز: صادق چراغی
  • شاعر: فردوسی
  • خواننده: علیرضا قربانی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی,شور,ماهور
  • نام آلبوم: از خشت و خاك
  • نام اركستر: ایل
  • كلیدواژه: فردوسی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده