• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • خواب و خیال

  تصنیف شور ساخته مجید وفادار

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مجید وفادار
  • شاعر: محمود ثنایی
  • خواننده: داریوش رفیعی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  خوابی بود و خیالی ما را روز وصال رفت از یاد و تبه شد آن خواب و خیال روزی دلكش و خرم بود فارغ خاطرم ز غم بود بر گل از نم فروردین لرزان قطره شبنم بود ورزان حسن و جمال وه آن حسن و جمال جان را ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده