• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • حسین (ع)

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی در وصف امام حسین (ع)

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: فرشاد سیفی
  • شاعر: رضا موید
  • خواننده: رامین میر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كلیدواژه: امام حسین (ع),گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  خوشا جانی كه جانانش حسین است خوشا دردی كه درمانش حسین است بود فرمانروای كشور دل خوشا ملكی كه سلطانش حسین است حسین جانانم ز تو می خوانم شه عطشانم سرت سامانم

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده