• 2 قطعه
 • 6 دقیقه
 • ساكنان فلك

  مرثیه ساخته احمدعلی راغب، 1364

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: واحد موسیقی
  • آهنگساز: احمدعلی راغب
  • شاعر: ساعد باقری
  • خواننده: گروه كر,محمد گلریز
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: مرثیه
  • نام اركستر: اركستر ویژه ایران
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  شبان شب است ای گلوی زخمی كه مرغ آه از تو پر بگیرد اسیر زندان دل نماند دوباره راه سفر بگیرد نشانی كوی رفتگان را به گرد ساقی نشستگان را ز ساكنان فلك بپرسد از آسمانها خبر بگیرد به بوی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده