• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • اسیر

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین قطعه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی پژوهشگر
  • شاعر: سعدی
  • خواننده: محمد معتمدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • تنظیم كننده: علی پژوهشگر
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ما در این شهر غریبیم و در این ملك فقیر به كمند تو گرفتار و به دام تو اسیر من نظر بازگرفتن نتوانم همه عمر از من ای خسرو خوبان تو نظر بازمگیر گر چه در خیل تو بسیار به از ما باشد ما تو را در همه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده