• 2 قطعه
 • 11 دقیقه
 • نمی دانم كجایی

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: شهرام توكلی,علی تحریری
  • شاعر: سعدی
  • خواننده: سالار عقیلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  خبرت خرابتر كرد جراحت جدایی چو خیال آب روشن كه به تشنگان نمایی تو چه ارمغانی آری كه به دوستان فرستی چه از این به ارمغانی كه تو خویشتن بیابی شدی و دل ببردی و به دست غم سپردی شب و روز در خیالی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده