• 17 قطعه
 • 52 دقیقه
 • ناوك

  آلبومی در آواز افشاری و دستگاه نوا با اجرای سنتور: امیر رحمانیان و تنبك: سامان رهبر، بر اساس قطعات كتاب دوره عالی سنتور نوازی فرامرز پایور

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: نوبانگ چكامه
  • آهنگساز: فرامرز پایور,موسی معروفی
  • نوازنده: امیر رحمانیان,سامان رهبر
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: پیش درآمد,چهارمضراب,رنگ
  • دستگاه/آواز: افشاری,نوا
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده