• 2 قطعه
 • 11 دقیقه
 • موج گل

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی ، براساس ملودی محلی خراسانی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: بابا طاهر,محمدسعید میرزایی
  • خواننده: جمال الدین منبری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  یار می گوید الله دلدار می گوید الله گل به گل در حلقه ی گلزار می گوید الله ماه می گوید الله خورشید می گوید الله هركه روی یار ما را دید می گوید الله هم دلی هم جان ، جانی و جانان دل و جان جان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده