• 1 قطعه
 • 10 دقیقه
 • گفتمش سیر ببینم

  آواز و كمانچه در پرده ابوعطا

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعدی
  • خواننده: علیرضا وكیلی منش
  • نوازنده: علیرضا دریایی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: ابوعطا
  • كلیدواژه: كمانچه
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود وان چنان پای گرفتست كه مشكل برود دلی از سنگ بباید به سر راه وداع تا تحمل كند آن روز كه محمل برود ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست همچو چشمی كه چراغش ز مقابل ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده