• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • به كمند تو گرفتار

  آواز و جواب كمانچه در پرده افشاری

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعدی
  • خواننده: علیرضا وكیلی منش
  • نوازنده: علیرضا دریایی
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: كمانچه
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  ما در این شهر غریبیم و در این ملك فقیر به كمند تو گرفتار و به دام تو اسیر در آفاق گشادست ولیكن بسته ست از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر از من ای خسرو خوبان تو ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده