• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • ملكا ذكر تو گویم

  نیایش تكخوانی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سنایی
  • خواننده: محمدحسن دارایی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: مناجات خوانی
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: نیایش
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  ملكا ذكر تو گویم كه تو پاكی و خدایی نروم جز به همان ره كه توام راهنمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم كه به توحید سزایی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده