• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • اشك نیاز

  تصنیفی با آهنگسازی درویش رضا منظمی و تنظیم شهرام منظمی با صدای مهیار شادروان

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: درویش رضا منظمی
  • شاعر: وحشی بافقی
  • خواننده: مهیار شادروان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • تنظیم كننده: شهرام منظمی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  این زمان یارب مه محمل نشین من كجاست آرزو بخش دل اندوهگین من كجاست جانم از غم بر لب آمد، آه از این غم، چون كنم باعث خوشحالی جان غمین من كجاست دور از آن آشوب جان و دل، دگر صبرم نماند آفت صبر و ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده