• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • پیش بیا

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود ورزیده
  • شاعر: قیصر امین پور
  • خواننده: رضا طیبی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  پیش بیا پیش بیا پیش تر تا كه بگویم غم دل بیشتر دوست ترت دارم از هرچه دوست ای تو به من از خود من خویش تر دوست تر از آن كه بگویم چه وقت بیشتر از بیشتر از بیشتر داغ تو را از همه داناترم درد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده