• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • رای ما

  سرود با مضمون شركت در انتخابات

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: شهرام خوش صفت,محمود قادری
  • خواننده: گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: انتخابات
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  باز شور انتخاب ، سرای وحدت شد فصل جوشش و حضور ملت تازه شد عطر و بوی شهیدان در جهان زنده شد نام ایران باز عطر همدلی ز هر كرانه آمد به سوی ما به صد ترانه اتحاد رمز پیروزی ماست رای ما رمز ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده