• 2 قطعه
 • 9 دقیقه
 • آرام جان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: سورنا صفاتی
  • شاعر: سعدی
  • خواننده: حجت اشرف زاده
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین نفس بر پایبندی همچو من فریاد می خوان از قفس پند خردمندان چه سود آنگه كه بندم سخت شد گر جستم این بار از قفس ، بیدار باشم زان سپس من بر سر كوی توام آرام جان ، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده