• 4 قطعه
 • 56 دقیقه
 • فلوت عماد رام

  تك نوازی فلوت / دو نوازی فلوت و تنبك، در فضای موسیقی دستگاهی ایرانی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آوا خورشید
  • شیوه اجرا: تكنوازی,دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: بیات ترك,دشتی,سه گاه,شوشتری
  • كلیدواژه: فلوت
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: بی كلام

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده