• 4 قطعه
 • 33 دقیقه
 • پنهان در غبار

  موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: نغمه نگار
  • آهنگساز: جواد لشگری
  • شاعر: سیمین بهبهانی,كریم فكور,مشفق كاشانی,مینو احمدی
  • خواننده: بهرام سارنگ
  • شیوه اجرا: اركستر,ساز و آواز
  • فرم: بداهه پردازی,تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان,همایون
  • نام آلبوم: پنهان در غبار
  • تنظیم كننده: مانی جعفرزاده
  • كلیدواژه: عباس كی منش
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده