• 2 قطعه
 • 11 دقیقه
 • سفر

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین تصنیف

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود ورزیده
  • شاعر: قیصر امین پور
  • خواننده: رضا طیبی,گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • دستگاه/آواز: ابوعطا
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بر دل خون من دمی دیده نظر نمی كند بر لب خشك من نمی دیده ی تر نمی كند سوخت ز عشقش این جگر نیست مرا ز پا خبر آهن و آتشم دگر ، لیك اثر نمی كند خون گلوی عاشقان ، آب وضوی عاشقان زان كه به كوی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده