• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • رفتن رسیدن است

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین تصنیف

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود ورزیده
  • شاعر: قیصر امین پور
  • خواننده: بهرام سارنگ,گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  موجیم و وصل ما از خود بریدن است ساحل بهانه ای ست رفتن رسیدن است تا شعله در سریم ، پروانه اخگریم شمعیم و اشك ما ، در خود چكیدن است ما مرغ بی پریم ، از تاج دیگریم پرواز بال ما ، در خون تپیدن است ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده