• 2 قطعه
 • 2 دقیقه
 • سرنوشت میهن

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین تصنیف با همراهی گروه كر و با مضمون شركت در انتخابات

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمدمهدی گورنگی
  • شاعر: علی اصغر عالی زاده
  • خواننده: رضا طیبی,گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كلیدواژه: اركسترال,انتخابات,رای
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  این پیام آن منادی بزرگ وحدت است تا همیشه تا همیشه میزان رای ملت است این پیام دلنشین و آشناست سرنوشت میهن به دست ماست

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده