• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • اشك واپسین

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین تصنیف

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: شهرام توكلی
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: سالار عقیلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كلیدواژه: ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  به كویت با دل شاد آمدم ، با چشم تر رفتم به دل امید درمان داشتم ، درمانده تر رفتم نیامد دامن وصلت به دستم ، هرچه كوشیدم ز كویت عاقبت با دامنی خونین جگر رفتم تو كوته دستی ام می خواستی ورنه من ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده