• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • سلسله موی دوست

  آكاپلا در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: هادی آرزم
  • شاعر: سعدی
  • خواننده: اسحاق انور,گروه كر
  • شیوه اجرا: جمع خوانی
  • فرم: آكاپلا
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: آكاپلا
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بلاست هركه در این حلقه نیست ، فارغ از این ماجراست گر بنوازی به لطف ، ور بگدازی به قهر حكم تو بر من رواست ، درد تو بر من رواست گر برود جان ما ، در طلب وصل دوست حیف ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده