• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • مشتاق

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی تحریری
  • شاعر: سنایی
  • خواننده: محمد عبدالحسینی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای در دل مشتاقان از عشق تو بستان ها وز حجت بی‌چونی در صنع تو برهان ها در بحر كمال تو ناقص شده كامل ها در عین قبول تو ، كامل شده نقصان ها در راه رضای تو قربان شده جان ، و آن گه در پرده ی قرب ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده