• 2 قطعه
 • 10 دقیقه
 • برای گل روی تو

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین تصنیف

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود ورزیده
  • شاعر: قیصر امین پور
  • خواننده: رضا طیبی,گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شوشتری,همایون
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  چنان داغ دل داغ دل دیده ام كه حال خود از لاله پرسیده ام به هرجا چمن در چمن گل به گل همان مهر داغ تو را دیده ام كدامین چمن را گل از گل شكفت كز آن بوی نام تو نشنیده ام به بوی تو تنها به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده