• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • حیات دوباره

  قطعه ی بی كلام در فضای موسیقی تلفیقی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمد شادفر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • كلیدواژه: حیات
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده