• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • باغ جنون

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون شهدا

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: جمال الدین منبری
  • شاعر: قیصر امین پور
  • خواننده: جمال الدین منبری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: دفاع مقدس,شهدا
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ناگه رجز هجوم خواندند بر گرده ی گردباد راندند شستند به خون شب زمین را شمشیر به آسمان رساندند تا باغ جنون ثمر دهد باز در مزرعه ، بذر جان فشاندند زان وادی بی نشانه آن شب یك یك همه را به نام ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده