• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • وادی بی نشان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و با مضمون شهدا

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علیرضا دانایی
  • شاعر: قیصر امین پور
  • خواننده: رضا طیبی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كلیدواژه: شهدا
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ناگه رجز هجوم خواندند بر گرده ی گردباد راندند شستند به خون شب زمین را شمشیر بر آسمان رساندند تا باغ جنون ثمر دهد باز بر مزرعه بذر جان فشاندند زان وادی بی نشان آن شهر یك یك همه را به نام ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده