• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • تازه تر از بارون

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امیرمحمد رضایی
  • شاعر: محمدسعید میرزایی
  • خواننده: ناصر كامش
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  می خواهم خدا را برگردی دوباره تو عطر شب بو نشانی ات كو در سفر آینه ها با شب و گریه پركشیدم با نفس صبح دعا زمزمه ی تو را شنیدم ای همه فرداها بهار دیدار در مه رویاها ، كجایی ای یار بهار ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده