• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • خزان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین تصنیف

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: شهرام توكلی,منصور نریمان
  • شاعر: بیوك ملكی
  • خواننده: سالار عقیلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  آفتاب ، شد نهان در آسمان در ابر تیره ماند و كرد آشیان آمد خزان ، آمد خزان زرد و سرخ ، شعله بر همه جهان پرنده پركشید و رفت از آسمان آمد خزان ، آمد خزان امشب یاد تو در دلم می شود آتشی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده