• 6 قطعه
 • 58 دقیقه
 • كوچه

  ترانه های اركسترال

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: سروش
  • آهنگساز: اسماعیل واثقی
  • شاعر: فریدون مشیری,محمدرضا شفیعی كدكنی,محمود مشرف آزاد تهرانی,هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: بیژن بیژنی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: م . آزاد,ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده