• 17 قطعه
 • 56 دقیقه
 • هجده تصنیف

  بازنوازی تصانیف قدیمی اجرای جلال ذوالفنون

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: چهارباغ
  • نوازنده: جلال ذوالفنون,سیامك بنایی
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی,سه گاه,ماهور
  • كلیدواژه: سه تار
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده