• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • آن كه دین مصطفی را رهبر است

  آواز اخلاقی و عرفانی، با حضور تكخوان و گروه كر

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: محمد گلریز
  • شاعر: عباس كی منش
  • زبان اجرا: فارسی
  • كلیدواژه: مشفق كاشانی

  آن كه دین مصطفی را رهبر است صادق آل محمد، جعفر است مصطفی را حجت پیغمبری مرتضی را آفتاب سروری جلوه ی هستی، حسن را نور عین روح پاك فاطمه، جان حسین گوهر گنجینه ی زین العباد كاسمان در دامن ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده