• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • ای دافع درد و بلا یا ربنا یا ربنا

  با اجرای قاسم موسوی قهار و گروه همخوان

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: قاسم موسوی قهار
  • زبان اجرا: فارسی
  • كلیدواژه: ماه رمضان

  ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ای دافع درد و بلا یا ربنا یا ربنا ای آشنا با دردها یا ربنا یا ربنا نقش خیالت می كشم یاد وصالت میكشم اما خجالت می كشم یا ربنا یا ربنا بار گناهم ببین روی سیاهم را ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده