• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • وه كه از آیینه دل جوهر سیماب رفت

  در رحلت امام خمینی (ره) با اجرای مهدی حبیبی

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: مهدی حبیبی
  • زبان اجرا: فارسی
  • كلیدواژه: رحلت امام خمینی (ره)

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده