• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • تو مصداق فتح المبینی بسیجی

  با اجرای گروه نور الثقلین

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: گروه نورالثقلین
  • گروه: نورالثقلین
  • زبان اجرا: فارسی
  • كلیدواژه: هفته بسیج

  بسیجی بسیجی بسیجی بسیجی بسیجی بسیجی تو مصداق فتح المبینی بسیجی نگهبان قرآن و دینی بسیجی تو قرآن قاطع به هر دفتر عشق تو معنای پاك یقینی بسیجی بلندای عشق نی برای زمینی زمین و زمان را امینی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده