• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • زبان اشك

  اجرای نغمه مذهبی با اجرای مهدی حبیبی كاری از شاعر سیف فرغانی برای محرم

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: مهدی حبیبی
  • تنظیم كننده قطعه: مهدی حبیبی
  • شاعر: سیف فرغانی
  • كلیدواژه: محرم,نغمات محرمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده