• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • زهی عشق

  تصنیفی به آهنگسازی احمدرضا مویدمحسنی با صدای بهزاد

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: احمدرضا مویدمحسنی
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: بهزاد
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كلیدواژه: دهه 60
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  زهی عشق زهی عشق كه ما راست خدایا چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه كه جان را و ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده