• 1 قطعه
 • 21 دقیقه
 • قسمت 7 ، الف وصل

  جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه هفتم آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی باالف وصل در زبان عربی می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • قسمت: 7

  در این درس با علامتی دیگر از علایم زبان عربی آشنا می شویم كه این علامت فقط بر روی حرف الف قرار می گیرد. این علامت بصورت صاد كوچك نمایش داده می شود و روی الف قرار می گیرد كه اسم این علامت وصل است ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده