• 1 قطعه
 • 20 دقیقه
 • قسمت 6 ، تشدید

  جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه ششم آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با علامت تشدید بر روی حروف می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • قسمت: 6

  در این برنامه با علامت تشدید و كاربرد آن در قرآن كریم آشنا می شویم. علامت تشدید در زبان عربی و فارسی تقریبا كاربرد مشابهی دارد . اگر حرفی دارای تشدید باشد یعنی این حرف ، دو حرف است كه اولین حرف ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده