• 1 قطعه
 • 19 دقیقه
 • قسمت 5 - علامت سكون

  جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه پنجم آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با علامت سكون می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • قسمت: 5

  در این درس نیز با یكی از علامت های قرآنی آشنا می شویم. نام این علامت سكون است. برای خواندن حرفی كه بر روی آن علامت سكون قرار گرفته باید از حرف قبل آن كه دارای حركت است كمك بگیریم تا بتوانیم حرف ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده